ניכור הורי ביטול מזונות

ביטול דמי מזונות

ניכור הורי ביטול מזונות

ניכור הורי וביטול מזונות
מה זה ניכור הורי?


גירושין הוא תהליך כואב, פוגעני וקשה מאוד לכל הנוטלים בו חלק. לרוב בני הזוג מחזיקים ב"מטען" של זיכרונות שליליים, רגשות טינה ולעיתים אף עוינות של ממש כלפי בן הזוג השני. הליך הגירושין לא נשאר כמובן רק בין בני הזוג, וכאשר ישנם גם ילדים במשפחה – הם אלו שנפגעים ממנו באופן הקשה ביותר, המשפחה מתנפצת לרסיסים, והם נדרשים להתרגל לא רק לאורח חיים אחר אלא גם לפתח סוג חדש של מערכת יחסים עם כל אחד מהוריהם.
כאמור, פירוק המשפחה יוצר דינמיקה שונה לגמרי בין ההורים לילדיהם במסגרתה הילדים יבלו זמן מוגדר עם ,כל הורה מספר ימים קבוע מדי שבוע.
לא מעט הורים גרושים מגיעים למצב של נתק מסוים מול ילדיהם לאחר תהליך גירושין. לעיתים הדבר נגרם בעקבות האופן שבו בחרו להתנהל לפני הליך הגירושין או במהלכו, ולעיתים הדבר משקף מצוקה מסוימת של הילד שחווה את התפרקות משפחתו כטראומה שאיננה פשוטה. תהא סיבת הניתוק אשר תהא, הורים אלו מוצאים את עצמם כאשר ילדיהם מתנכרים אליהם ואינם רוצים כל קשר איתם, לעיתים גם לאחר מאמצים ניכרים לנסות ולאחות את הקשר ביניהם.


מה המשמעות החוקית של ניכור הורי?


ניכור הורי הפך בעשרות השנים האחרונות לתופעה מוכרת ומתועדת היטב בספרות הפסיכולוגית ובספרות המקצועית מתחום המשפט. התופעה הכואבת על השלכותיה הקשות עשויה להימשך לאורך שנים רבות ועלתה זה מכבר כטענה בעלת משקל לעניין קיום תנאי הגירושין שנקבעו כגון זמני שהות שהילדים המנוכרים מסרבים לקחת בהם חלק וכן הלאה.
במקרים לא מעטים של ניכור הורי עולה הטענה כי ישנה השפעה משמעותית מצד ההורה המשמורן המסית את הילדים שתחת אחריותו כנגד ההורה השני, וכך למרות מאמצי הפיוס ויצירת הקשר מצד ההורה השני – הוא נענה בחוסר רצון ובניכור מתמשך מצד ילדיו. במצבים מעין אלו הועלתה פעמים רבות הטענה כי האשמה אכן מוטלת על כתפי ההורה המשמורן, הרי שהוא "הורה מנכר" וכי יש לקנוס אותו על התנהגות זו.
בית המשפט העליון נענה כבר בשנות ה90 לטענה זו וקבע כי כתלות בנסיבות כל מקרה ומקרה לגופו, ולפי ראות עיני השופט בתיק ניתן יהיה לבטל את חובת תשלום המזונות של האב כלפי האם, ככל שהוכח שהוא אכן "הורה מנוכר". ההיגיון בבסיס ההסדר נועד ליצור הרתעה כנגד האם, שהיא לרוב ההורה המשמורן, מלהסית את ילדיה כנגד האב.
מאז הכרעה זו הורחבה האפשרות ונידונה במגוון רחב של תיקים. כך לדוגמא, נקבע שיש לתת את הדעת על גיל הילדים, ועל חוות הדעת של הגורמים המקצועיים המלווים את המשפחה כגון עובדים סוציאליים ופסיכולוגים. כמו כן נקבע כי על האב יהיה להוכיח שעשה מאמצים כנים וישירים במשך זמן ממושך ליצור קשר טוב וחיובי עם ילדיו, וחרף כל זאת נענה בניכור מצידם. עוד נקבע, כי לא בכל מקרה בו ישנו "ניכור הורי" תינתן הצדקה לביטול מלא של תשלומי המזונות, מחשש שדווקא ביטול זה יביא לנתק סופי שבין האב לילדיו.
חשוב להדגיש, כי פטור של אב ממזונות ילדיו במקרה של אי קיום הסדרי שהות אינו פטור אוטומטי, ובית המשפט ייבחן לפני כל השיקולים, את טובתם של הילדים שהיא שיקול על.
בבואו של בית המשפט לבחון האם יש להפחית או לבטל את דמי המזונות של הילדים, הוא יבחן האם בצעד שכזה הילדים יגיעו לחרפת רעב, ויבחן שלכל הפחות אין פגיעה בצרכים הבסיסיים של הילדים.
אסור לשכוח שניכור הורי נובע מהסתה של ההורה המנכר ולכן הילדים לא אמורים לשלם את המחיר.
שלילת מזונות הינו אמצעי קיצוני שיש לנקוט בו בזהירות רבה ובמקרים חריגים בלבד.
אל תשכחו כי כל מקרה של תביעה לשלילה או להפחתת מזונות בשל סרבנות קשר תיבחן לגופה, מאחר ושלילת המזונות הינו אמצעי קיצוני שיש לנקוט בו באופן מאופק ובמקרים חריגים בלבד.
דנה

 

תחומי עיסוק המשרד

עוד מאמרים

כיצד מתרחש ניכור הורי מצד האם?

כיצד מתרחש ניכור הורי מצד האם?

ניכור הורי מצד האם כיצד מתרחש ניכור הורי מצד האם? בכדי לדעת כיצד מתרחש ניכור הורי מצד האם, תחילה חשוב להבין מהו בכלל ניכור הורי?

איך מונעים ניכור הורי?

איך מונעים ניכור הורי?

איך מונעים ניכור הורי? איך מונעים ניכור הורי? ניכור הורי זוהי תופעה המתרחשת כאשר ילדים להורים גרושים או פרודים מפגינים יחס עוין וחוסר נכונות ליצירת

ייעוץ בחינם

דילוג לתוכן