מדור שלו ושקט

מדור שלו ושקט

מדור שלו ושקט


לכל אדם עומדות זכויות מסוימות, שהן שלו מעצם היותו אדם. אחת מהן היא הזכות לקניין, האחרת – הזכות למדור שלו ושקט. אולם, במקרים מסוימים, זכויותיו של אדם ספציפי מתנגשות באלו של אחר, ואז, נדרש תהליך גישור (או, לחילופין, אם תחליטו לבחור דווקא בדרך הארוכה והיקרה יותר – פתיחת הליכים משפטיים).

על פי הלכות הדין העברי, חלק מזכויותיהם של הילדים והאישה לאחר גירושין כוללות גם מדור שקט ושלו – כלומר, מקום שבו הם יכולים לחיות בשקט, שלווה ורגיעה, ללא חשש מאלימות מכל סוג שהוא.

זכויותיהם של בני הבית (האישה והילדים) למדור שלו ושקט מעוגנות גם בהוראות הדין האישי בישראל וגם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. קבלת סעדים לשם כך נגזרת מהזכות למזונות שבהוראות הדין האישי, ועל כן ניתן להגישה במסגרת תביעה למדור ולמזונות. נוסף על כך, ילדים זכאים למדור שלו אף בזכות עקרונות טובת הילד וזכויותיו.

הוצאת צו הרחקה בגין הפרת מדור שקט ושלו

כאשר זכותם של האישה והילדים למדור שקט ושלו מופרת, הגשת בקשה להוצאת צו הרחקה מהדירה נגד בן הזוג עלולה להתנגש עם זכות הקניין שלו. במקרה כזה, ישתדל בית המשפט לאזן בין טובת הילדים מצד אחד, ובין הנזק שנגרם לבן הזוג בעקבות הוצאת צו כזה, מצד שני. מאחר והמדובר בפעולה קיצונית, נתינת צו הרחקה שמורה למקרים החריגים בלבד, וזאת, תוך הצורך להוכיח את נחיצות הוצאתו.

קיימים מספר קריטריונים שבהם רואה בית המשפט עילה מוצדקת למתן צו הרחקה נגד בן זוג המפר את הזכות למדור שלו ושקט, ביניהם – סכנה מיידית וברורה לחיי האישה או לחיי הילדים, הפעלת אלימות חמורה באופן מיוחד והפעלת אלימות נפשית או רוחנית על האישה או הילדים.

מדור ספציפי

חלק מחובותיו ההלכתיות של גבר נשוי היא הדאגה לרווחת אשתו, ובין השאר – החובה לדאוג למדורה (מגוריה). בעת פרידה, רשאית האישה להגיש את בקשתה למדור ספציפי, כלומר, להבטחת המשך מגוריה בדירה המשותפת לבני הזוג. בקשה זו מעוגנת במחויבותו של בעל לשמור על רמת חיי אשתו. בקשת מדור ספציפי, לרוב, תתרחש במקרים בהם הגבר ייזום חלוקת הרכוש המשותף לשני בני הזוג (כולל הדירה המשותפת להם). במקרה כזה, רשאית האישה, כסעד, לבקש מבית הדין הרבני (הערכאה היחידה להוצאת צו כזה) הוצאת צו מדור ספציפי, שיאפשר המשך מגוריה בדירה המשותפת. אישור קבלת הצו או דחיית בקשתו יינתנו בהתאם לנסיבות, אולם, ככלל, ניתן לומר כי הסיכויים לקבלת אישור גדלים, כשלבני הזוג ילדים משותפים והאישה היא ההורה המשמורן. חשוב להדגיש, כי בשוני מדמי מדור, להם זכאים ילדים מעצם חובתו של האב לפרנס את ילדיו, מדור ספציפי יוגש על ידי האישה, גם אם הנהנים ממנו, בסופו של דבר, הם הילדים.

תחומי עיסוק המשרד

עוד מאמרים

כיצד מתרחש ניכור הורי מצד האם?

כיצד מתרחש ניכור הורי מצד האם?

ניכור הורי מצד האם כיצד מתרחש ניכור הורי מצד האם? בכדי לדעת כיצד מתרחש ניכור הורי מצד האם, תחילה חשוב להבין מהו בכלל ניכור הורי?

איך מונעים ניכור הורי?

איך מונעים ניכור הורי?

איך מונעים ניכור הורי? איך מונעים ניכור הורי? ניכור הורי זוהי תופעה המתרחשת כאשר ילדים להורים גרושים או פרודים מפגינים יחס עוין וחוסר נכונות ליצירת

ייעוץ בחינם

דילוג לתוכן