עורך דין משפחה בכפר סבא

עורך דין משפחה בכפר סבא

במסגרת עבודתו השוטפת, עורך דין לענייני משפחה בכפר סבא נדרש במקרים רבים לעסוק בניסוח הסכם חיים משותפים. הסכם לחיים משותפים הוא מסמך בעל תוקף משפטי שנועד להסדיר עניינים רבים בין בני זוג לא נשואים אשר מנהלים משק בית משותף.ההסכם חייב להיעשות בכתב ושני הצדדים צריכים להיות חתומים עליו. אין חובה לאשר הסכם זה בפני נוטריון או בבית משפט. אף על פי כן, מומלץ להתייעץ עם עורך דין משפחה בכפר סבא מתי כדאי לעשות זאת, על מנת לחזק את מעמדו המשפטי של ההסכם ולהפחית את היכולת לערער עליו בעת הצורך. כפי שנדגים בשורות להלן, בחקיקה ובפסיקה הוגדר הקשר בין הסכם חיים משותפים לבין צוואה וירושה.

הקשר בין הסכם חיים משותפים לצוואה וירושה

הבדל בין הסכם חיים משותפים לצוואה הוא שהסכם חיים משותפים עוסק במערכת היחסים הרכושית של בני זוג בעודם בחיים, כלומר איך הם יחלקו את רכושם במקרה של פרידה, ואילו צוואה עוסקת בחלוקת רכושו של אדם לאחר שהלך לעולמו., אדם יכול להוריש לפי כללי סדר הירושה או בצוואתו אך רק כספים ונכסים שנמצאים בבעלותו או בבעלותו החלקית בנכסים משותפים הצוואה של כל אחד מבני הזוג בנפרד היא שתקבע את האופן בו יחולק עיזבונו לאחר מותו,. עורך דין  ינחה אתכם מהו ההסכם אותו אתם צריכים אם הסכם חיים משותפים או הסכם ממון או הסכם ידועים בציבור.

עורך דין משפחה בכפר סבא - דנה יצחק פיקר

דיני ירושה ועיזבון

על פי חוק הירושה, ירושה היא אקט העברת רכוש הנפטר ליורשיו. במקרים בהם המנוח הותיר אחריו צוואה, תיקרא הירושה 'ירושה על פי צוואה' וחלוקת העיזבון תהא בהתאם למפורט בצוואה. בדיני ירושה נקבע כי במידה ואדם ערך צוואה בדעה צלולה, הרי שעיזבונו יחולק בהתאם למופיע בצוואה, ולא בהתאם לסדר היורשים הקבוע בחוק.

 

נשאלת אפוא השאלה, מהי צוואה? צוואה הינה מסמך משפטי אשר במסגרתו מורה אדם מה לעשות ברכושו לאחר פטירתו. הדרכים לניסוח צוואה

צוואה בכתב יד – צוואה בכתב יד היא צוואה שנכתבה בידי המצווה, נושא תאריך הכתוב בידו וחתומה על ידיו. קטגוריית הצוואות בכתב היא הקטגוריה השכיחה ביותר, המעידה באופן האמין ביותר על רצונותיו של המצווה. אף על פי כן, לא פעם נתקל בית המשפט בצוואות בכתב שנכתבו תחת כפיה או זויפו.

צוואה בפני עדים – צוואה בפני עדים הכוללת את חתימתו של המצווה ואת תאריך החתימה. אף על פי כן, בניגוד לצוואות בכתב יד, בסוג זה של צוואות על עדים לאשר בחתימתם כי המצווה הצהיר וחתם כאמור בצוואה במעמד החתימה. הן צוואה בכתב יד והן צוואה בפני עדים ניתנות להפקדה במשרד רשם הירושה. הפקדת צוואה כאמור מהווה ראיה לכאורה שמעידה כי הצוואה נערכה כדין. הפקדתה של הצוואה תסייע למנוע מחלוקות בעתיד והיא איננה מונעת מן המצווה לבקש אותה בחזרה על מנת לערוך בה שינויים.

צוואה הנערכת בפני רשות – צוואה זו נעשית בפני שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה או נוטריון כל צוואה הנערכת בפני רשות ציבורית תיעשה באמצעות הגשת הצוואה הכתובה לשופט/ באמצעות הקראתה של הצוואה. מיד לאחר מסירת הצוואה לרשות הרלוונטית, יאשר הרשם, הדיין או השופט כי הצוואה נערכה בפניו כדין.

צוואה בעל פה – צוואה בעל פה היא צוואה הנאמרת בעל פה על ידי המצווה הרואה עצמו עומד למות, בפני שני עדים, מבלי שהוא עצמו יצטרך להכין כל מסמך כתוב.

– מרבית סכסוכי הירושה נסובים סביב סוג זה של צוואות, ולא בכדי – לדברים שנאמרו בעל פה אין כל תיעוד. עורך דין ירושות בכפר סבא בקיא בדיני ירושה ועיזבון. בדינים אלו, הקבועים בחוק הירושה, המחוקק הגדיר את אופן חלוקת הרכוש לאחר פטירת המוריש כאשר אדם לא ניסח צוואה.

עורך דין משפחה בכפר סבא - 2022

ראשית, יורש מי שהיה במות המוריש בן זוגו – את המיטלטלין של הבית, המכונית וחלק משאר העיזבון

שנית, חלוקת סדרי העדיפויות נעשית לפי ראשי האב ("פרנטלות") אליהם משתייכים בני המשפחה, בהתאם לכללים הבאים:

ראשי האב מסודרים לפי סדר הזכייה על פי דין, כך שילדי המוריש ונכדיו קודמים להורי המוריש ואחיו, והורי המוריש ואחיו קודמים לסבי המוריש ודודיו.

לא עוברים לראש האב הבא אם ישנם יורשים בראש האב שלפניו.

סדר העדיפויות בתוך ראש אב הוא כזה, שקודם זוכה בירושה ההורה ורק אם הוא נפטר – יירש צאצאו.

סדר העדיפויות לפי ראשי האב יהיה, על כן:

ילדי המוריש – אם הילדים נפטרו, יורשים צאצאיהם – נכדיו, ואם הם נפטרו – ניניו.

הוריו של המוריש – יורשים רק אם הנפטר לא הותיר אחריו ילדים. אם ההורים נפטרו יירשו צאצאיהם – אחי המוריש, ואם הם נפטרו – אחייני המוריש.

הורי הוריו של המוריש (סבים וסבתות) – יורשים את הנפטר רק אם לא הותיר אחריו בן זוג, הורים או אחים. אם הסבים נפטרו, יורשים צאצאיהם – דודי המוריש, ואם הם נפטרו – בני הדוד של המוריש.

– , במידה שלמנוח לא היו כלל קרובי משפחה אשר רשאים לרשת אותו לפי חוק, עוברים נכסיו לבעלות המדינה.

עורך דין לענייני ירושה בכפר סבא יסייע לכם לממש צוואה. כדי לממש צוואה, יש לקבל צו קיום צוואה מטעם רשם הירושה. על מנת לקבל את הצו, יש להגיש את הצוואה, לפרסם ברבים את דבר בקשת הצו ולהמתין תקופת ביניים על מנת לאפשר לצדדים שלישיים להתנגד לצוואה.  במידה שלא הוגשה כל התנגדות לצוואה, והצוואה תקינה יעניק רשם הירושה צו קיום צוואה ליורשים, שיוכלו לממש את הצוואה. מנגד, אילו תוגש התנגדות, יעביר רשם הירושה את הדיון בהתנגדות לביהמ"ש לענייני משפחה.

במידה שהמנוח לא הותיר אחריו צוואה, יהיה עליכם לפנות לרשם הירושה על מנת להגיש בקשה לקבלת צו ירושה.

השאירו כאן את הפרטים ואחזור אליכם בהקדם

צור קשר

ייעוץ משפטי והתנגדות לצוואה

הגשת התנגדות על צוואה אפשרי רק בהינתן תנאים מסוימים ובהתאם לעילות הספציפיות שהגדיר המחוקק במסגרת דיני ירושה. בבקשתו, היורש צריך לנמק את הסיבות שבגללן הוא מתנגד לקיום הצוואה, בהתאם לעילות הבאות –

– טעות סופר בצוואה – כמובן שלא כל טעות שנערכה בצוואה תחייב את ביטולה, אולם לעתים קיימות סתירות ברורות בצוואה, שמובילות לביטולה על ידי ביהמ"ש. אף על פי כן, בית המשפט מוסמך להורות על קיום צוואה תחת שינויים כאלה או אחרים אף במקרים שבהם התגלה פגם כלשהו בנוסח הצוואה.

– אונס, כפיה או איומים –, אם יוכח שצוואה אשר נערכה תוך אונס, כפייה או איומים תבוטל. דוגמא נפוצה במיוחד לכפיה היא איום לפגוע בשמו הטוב של עורך הצוואה אלמלא ייעתר לדרישותיו של הצד הכופה. ראוי לציין כי נטל ההוכחה על אדם שטוען שהצוואה נערכה תחת כפייה, אונס או איומים הוא גבוה מאוד.

– צוואה לא חוקית –, צוואה לא חוקית וכן צוואה הנוגדת את תקנת הציבור תבוטל. למשל, צוואה אשר במסגרתה מורה המצווה על ביצוע של עבירות פליליות לשם קבלת הירושה תיפול תחת קטגוריה זו.

כדאי להתייעץ ראשית עם עורך דין צוואות בכפר סבא אם ההתנגדות לצוואה עומדת במסגרת העילות החוקיות. עורך דין צוואות בכפר סבא יכול לייצג מי מהצדדים כאשר סכסוך ירושה מגיע לכותלי בית המשפט,

עורך דין ייפוי כוח מתמשך בכפר סבא

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) למנות לעצמו מיופה כוח אחד או יותר אשר יטפל בענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים ויקבל עבורו החלטות כאשר הוא כבר אינו יכול לעשות זאת בכוחות עצמו.

עורך דין בכפר סבא דינה פיקר

עורך דין לענייני משפחה בכפר סבא ממשרד מקצועי ומנוסה בתחום

עורך דין המתמחה בדיני משפחה נדרש לגלות אמפתיה ורגישות כלפי הלקוחות שלהם, שבמקרים רבים נמצאים במשבר. מחלוקות שונות מתגלעות בתקופת הגירושין בשלל היבטים, החל ממאבקי משמורת על הילדים המשותפים ואופן חינוכם, עובר בסכומי המזונות וחלוקת רכוש וכלה במחלוקות על בעלות בעסקים משותפים. מחלוקות משפחתיות אחרות עלולות לצמוח כתוצאה מסכסוכי ירושה לאחר מותו של קרוב משפחה ולפגוע במרקם המשפחתי ובמערכות היחסים החשובות ביותר שלכם. לכן, אנו ממליצה לכם שלא להקל ראש בבחירת עורך דין לענייני משפחה, משום שהמדובר בבני משפחתכם שיושפעו יותר מכל מההליך ומתוצאותיו השונות.

 

עורך דין מנוסה הבקיא בדיני המשפחה יקדיש את מיטב המאמצים על מנת להגיע לפתרונות אופטימליים עבור הלקוחות ולטפל בענייניהם בצורה יעילה, אותנטית, מתחשבת ובגובה העיניים.

 

במידה ואתם זקוקים לייעוץ או עזרה בנוגע לניסוח של הסכם חיים משותפים או הסכם ממון, כדאי לכם להיעזר בשירותים של עורכת הדין ומגשרת דנה יצחק פיקר המתמחה בדיני המשפחה. עו"ד ומגשרת דנה יצחק פיקר מציעה מגוון שירותים בתחומים משפטיים שונים, תוך הבטחה למעורבות מלאה של הלקוחות בכל החלטה. עם תחומי התמחותו של משרדה ניתן למנות את התחומים הבאים:

– דיני משפחה ומעמד אישי, לרבות גירושין, מזונות קטינים, משמורת, זמני שהות, חלוקת רכוש, כתובה, סעדים זמניים, ידועים בציבור, ייצוג משפטי בבתי המשפט לענייני משפחה, ייצוג משפטי בבתי הדין הרבניים ועוד.

– זוגות חד מיניים, לרבות צו הורות פסיקתי, הסכמי הורות משותפת, אימוץ ילדים, פונדקאות ואפוטרופסות והסכמים נוספים על פי דרישת הלקוח.

– עריכת הסכמי גירושין, הסכמי ממון, הסכם שלום בית, הסכם הורות משותפת והסכם חיים משותפים.

– צוואות, צו ירושה, התנגדות לצוואות.

– עורך דין ייפוי כוח מתמשך.

במידת הצורך, המשרד אף עובד באופן שוטף גם עם מומחים חיצוניים מתחומים שונים, כגון חוקרים פרטיים, פסיכולוגים, יועצים זוגיים, שמאי מקרקעין, אקטוארים, רואי חשבון, יועצי מס ועוד. בתחום דיני המשפחה במיוחד חשוב לבחור בייעוץ משפטי השואף להגיע לפשרה והסכמות מכיוון שבמלחמות כולם נפגעים בסופו של דבר.

תחומי עיסוק המשרד

עוד מאמרים

כיצד מתרחש ניכור הורי מצד האם?

כיצד מתרחש ניכור הורי מצד האם?

ניכור הורי מצד האם כיצד מתרחש ניכור הורי מצד האם? בכדי לדעת כיצד מתרחש ניכור הורי מצד האם, תחילה חשוב להבין מהו בכלל ניכור הורי?

איך מונעים ניכור הורי?

איך מונעים ניכור הורי?

איך מונעים ניכור הורי? איך מונעים ניכור הורי? ניכור הורי זוהי תופעה המתרחשת כאשר ילדים להורים גרושים או פרודים מפגינים יחס עוין וחוסר נכונות ליצירת

ייעוץ בחינם

דילוג לתוכן